Положення

про служіння пресвітера в помісній церкві ВСЦ ЄХБ

 

Це положення відображає розуміння, сформоване спільним сприйняттям біблійного вчення, історичним досвідом церков ЄХБ в Україні і оцінкою сучасних реалій служіння церкви. 

 

Пресвітерське служіння визначається, формується та черпає силу, мудрість і натхнення, у першу чергу, у прикладах пасторського служіння Христа й апостолів, про яких написано в книгах Нового Завіту, а також такими нормативними біблійними текстами, як Івана 10 розділ, Дії н 20 розділ, 1 Петр. 5:1-4, 1 Тим. 3:1-7, 5:17-20, Тит. 1:5-9, Еф. 4:11-16 та іншими. Пресвітерське служіння – це дар Христа Церкві, тому воно повинно звершуватися в дусі вдячності, смирення і відповідальності з боку пресвітера, а також пошани, послуху і турботи з боку церкви. Успіх пресвітерського служіння визначається посвятою, залежністю від Святого Духа, вірністю Біблії і любов'ю до людей. 

 

У Новому Завіті рівнозначно використовуються такі слова, як пресвітер, пастор і єпископ. Це не різні служіння, а різні функції одного і того ж самого служіння. Вибір основного визначення залежить від особливостей сприйняття, смислового наповнення і розуміння цих визначень як в церкві, так і в більш широкому контексті сучасного християнства. 

 

Кандидат на пресвітерське служіння повинен відповідати біблійним вимогам (1 Тим. 3:1-7). Обраний і рукопокладений пресвітер у своєму житті і служінні повинен постійно зростати у зазначених характеристиках. Зупинка в духовному зростанні не тільки руйнує духовний авторитет служителя, а й ставить закономірне питання про продовження відповідального служіння. 

 

Відповідно до часу і умов служіння в помісній церкві Бог наділяє пресвітера різними дарами і здібностями. Обов'язковим даром для кожного пресвітера є дар вчительства, тобто здібність навчати (Тит. 1:9). Цей дар є очевидним у здібності самого пресвітера до постійного навчання, в проповіді, навчанні, організації церковного життя і служіння, душеопікунських бесідах і вирішенні конфліктних ситуацій. 

 

Кандидат на пресвітерське служіння повинен добре знати Білію і розуміти зміст, основні теми і призначення кожної книги Старого і Нового Завітів; загальну історію Церкви та історію євангельсько-баптистського Братства України; офіційно затверджене віровчення і практику християнського життя і служіння церков ЄХБ України; знати і розуміти основні положення законодавства України, яке регламентує відносини Церкви і держави. Компетенція кандидата на пресвітерське служіння перевіряється і підтверджується перед рукопокладенням на зустрічі і співбесіді з іншими рукопокладеними і досвідченими пресвітерами, яку організовує Голова Обласного об'єднання церков. Враховуючи сучасні умови служіння, пресвітер повинен мати духовну освіту і виявляти прагнення до постійного удосконалення. 

 

Обрання і призначення Богом на служіння пресвітера в помісній церкві здійснюється через вибрання церквою і рукопокладення уже чинними пресвітерами церкви і Братства. Тому пресвітер підзвітний Богові і церкві у своєму служінні. Як обрання, так і звільнення пресвітера від служіння вирішується через участь церкви. Пресвітера обирають з-поміж підготовлених проповідників церкви, або запрошують з іншої церкви за спільним погодженням. Пресвітер шанує інших служителів церкви і Братства і перебуває у взаємній підзвітності і відповідальності за збереження Віровчення і проповідь Євангелії, за розвиток служіння згідно з задумом Божим щодо церкви і Братства як в Україні, так і за її межами. Пресвітер є активним учасником обласних і союзних конференцій та інших активностей і піклується про підтримання міжцерковних зв'язків у рамках Братства. Пресвітер постійно сповідує і практикує принцип особистого наставництва. Відповідальність пресвітера – знаходити, споряджати і готувати до служіння інших служителів, а особливо інших пресвітерів. 

 

Пресвітерське покликання, підтверджене через рукопокладання, не обмежене часом. При цьому функціональне наповнення служіння, відповідальність пресвітера і його співвідношення з іншими служителями церкви щоразу визначається і підтверджується помісною церквою на членському зібрання на визначений період. 

 

Основні обов'язки пресвітера:

 

Вести активне духовне життя і перебувати в Господі, шукаючи Його волі для церкви через постійне перебування в Слові та молитві. 

Виявляти дух Христа в особистому житті, в прикладі для інших, у проповіді і навчанні, у вирішенні церковних питань і конфліктних ситуацій. 

 

Скеровувати церкву до духовної зрілості через біблійну проповідь, навчання, наставництво і душеопікунство. Також направляти до спільного служіння через організацію церковного життя і сприяння знаходженню і розвитку духовних дарів членів церкви. Сповідувати і практикувати учнівство, наставництво і служіння кожного члена церкви. 

 

Разом з іншими служителями організовувати життя і служіння церкви навколо недільних богослужінь, мережі малих груп для спілкування, вивчення Біблії і взаємодопомоги та благовістя, спільних молитов і днів посту, а також інших активностей відповідно до можливостей церкви. 

 

Підтримувати місіонерське спрямування служіння церкви і навчати членів церкви особистого благовістя. 

 

Турбуватися про церковну єдність навколо Христа, Євангелії і спільного віровчення. Церква являє єдність християн незалежно від віку, статі, національності, становища. 

 

Захищати церкву від лжевчень, небезпек і лукавих людей. 

 

Готувати і звершувати разом з іншими рукопокладеними служителями новозавітні заповіді: хліболомання, хрещення та інші установи (молитва над новонародженими, вінчання, рукопокладення, молитви благословення в особливих випадках, похорони). 

Проводити особисті та сімейні душеопікунські зустрічі. За необхідності брати на себе особисту відповідальність за таємницю сповіді. Закон України захищає право пресвітера не ділитися отриманою під час сповіді інформацією з іншими. 

 

Пресвітер несе особисту відповідальність перед Богом і церквою за все життя і служіння церкви. При цьому він делегує усі необхідні повноваження іншим служителям згідно з їхнім покликанням, дарами і визнанням церквою та разом з ними ефективно використовує час, можливості і ресурси церкви для максимально ефективного служіння. Команда служителів у своїх планах і  поточній діяльності підзвітна пресвітеру. Пресвітер повинен сповідувати командний підхід до служіння в церкві. Якщо в церкві є більше одного пресвітера, то один з них обирається першим пресвітером. 

 

Перший пресвітер організовує служіння братерської (церковної) ради, в яку входять діючі пресвітери, диякони, а також відповідальні й авторитетні служителі церкви. Братерська рада, за поданням першого пресвітера, підтверджується членським зібранням на період 5 років. За необхідності чи обрання нових служителів братерська рада може доповнюватися. Пресвітер і братерська рада підзвітні членському зібранню.

 

Пресвітер представляє церкву та її інтереси перед державними інституціями та іншими організаціями. 

 

Пресвітер особисто практикує біблійне вчення про матеріальне служіння і подає приклад добровільної жертовності іншим служителям і членам церкви. Пресвітер має право на отримання зарплатні в церкві. Розмір зарплатні визначається братерською радою відповідно до регіону, умов служіння, кількості членів церкви, розміру церковного бюджету. Розмір зарплати повинен відображати шанобливе ставлення церкви до Божої справи і пресвітерського служіння в церкві і бути не меншим середньої зарплати в регіоні для працюючих чоловіків. Розмір зарплатні повинен переглядатися щорічно відповідно до інфляції і фінансової ситуації в державі. Початковою нормою фінансового служіння церкви є десятина. Пресвітер навчає церкву та організовує служіння церкви згідно з тими матеріальними дарами, якими Бог збагачує членів церкви і заохочує церкву до більшої жертовності і життя за вірою. Пресвітер організовує матеріальне служіння церкви згідно з запропонованим і затвердженим братерською радою та підтвердженим членським зібранням щорічним бюджетом. Пресвітер несе відповідальність за те, щоб частина церковних пожертв направлялася на благодійність, підтримку місіонерського служіння, допомогу іншим церквам, а також на спільне служіння церков через обласне об'єднання і Союз церков згідно рішень, які приймаються обласною Радою і Радою ВСЦ ЄХБ. 

 

Щодо оцінювання вікового цензу кандидата на пресвітерське служіння церква співставляє такі фактори: вік, духовну зрілість і досвід, авторитет у церкві. Як правило, кандидат має бути не молодшим 30 років, але церква може обирати і молодших братів на служіння. Вибраний пресвітер звітує перед церквою щорічно і раз на 5 років проходить процедуру вибрання. Досягнувши 65 років, служитель не може претендувати на відповідальне служіння в церкві. Якщо обставини в церкві не дають можливості обрати іншого служителя, церква може обрати і старшого за 65 років служителя. У такому випадку перевибори відповідального пресвітера повинні проходити щорічно. 

 

Звільнення пресвітера з відповідального служіння відбувається за власним бажанням; поданням братерської ради; за гріх; несумісний з авторитетом пресвітерського служіння. Після вилучення за гріх служитель втрачає посвячення на пресвітерське служіння. 

 

Церква шанує своїх пресвітерів, які відійшли від активного і відповідального служіння та в міру необхідності проявляє дієву турботу про них. 

 

«Бог же миру, що з мертвих підняв великого Пастиря вівцям кров'ю вічного заповіту, Господа нашого Ісуса, нехай вас удосконалить у кожному доброму ділі, щоб волю чинити Його, чинячи в вас любе перед лицем Його через Ісуса Христа, Якому слава на віки вічні. Амінь» (До євреїв 13:20-21).

Затверджене Радою ВСЦ ЄХБ 15 листопада 2017 року. 

Пропонується для розгляду братерськими радами і членськими зібраннями усіх церков ВСЦЄХБ. 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.    РЕЛІГІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ «ОДЕСЬКЕ ОБЛАСНЕ ОБ’ЄДНАННЯ ЦЕРКОВ ЄВАНГЕЛЬСЬКИХ ХРИСТИЯН-БАПТИСТІВ» (надалі - Об'єднання) є добровільним об'єднанням релігійних громад (надалі - помісних церков) та інших релігійних організацій євангельських християн-баптистів, розташованих у Одеській області, яке утворюється з метою задоволення релігійних потреб їх членів сповідувати і поширювати християнську віру.

1.2.    РЕЛІГІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ «ОДЕСЬКЕ ОБЛАСНЕ ОБ'ЄДНАННЯ ЦЕРКОВ ЄВАНГЕЛЬСЬКИХ ХРИСТИЯН-БАПТИСТІВ» є релігійним управлінням у відповідності до Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації».

1.3. Об’єднання є складовою ВСЕУКРАЇНСЬКОГО СОЮЗУ ЦЕРКОВ ЄВАНГЕЛЬСЬКИХ ХРИСТИЯН-БАПТИСТІВ (надалі - ВСЦ ЄХБ).

1.4.  Членство нових церков у Об'єднанні вирішується Радою Об'єднання і затверджується на Конференції.

1.5.  Юрисдикція Об'єднання розповсюджується на помісні церкви, що входять до складу Об'єднання, а також на інші організації, засновані Об’єднанням.

1.6.  Об'єднання у своїй повсякденній діяльності керується Святим Писанням (канонічними книгами Біблії), Віровченням ЄВАНГЕЛЬСЬКИХ ХРИСТИЯН- БАПТИСТІВ, Конституцією, законодавством України, та цим Статутом.

1.7.   Об'єднання має зв'язки з іншими релігійними громадами, церквами, релігійними об'єднаннями та організаціями як в Україні, так і за її межами, може направляти своїх представників за кордон, а також запрошувати закордонних духовних діячів для обміну досвідом і надання взаємодопомоги.

1.8.  Об'єднання є юридичною особою з моменту державної реєстрації, може мати свій розрахунковий та інші рахунки у банківських установах України та за її межами, печатку, штамп, бланки з позначенням свого найменування.

1.9.  Об’єднання є неприбутковою релігійною організацією, що не має на меті одержання прибутку для його розподілу між його учасниками.

1.10.Найменування Об’єднання:

- повне найменування українською мовою: «РЕЛІГІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ «ОДЕСЬКЕ ОБЛАСНЕ ОБ’ЄДНАННЯ ЦЕРКОВ ЄВАНГЕЛЬСЬКИХ ХРИСТИЯН-БАПТИСТІВ»;

 - російською мовою: «РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ОДЕСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОБЇЕДИНЕНИЕ ЦЕРКВЕЙ ЕВАНГЕЛЬСКИХ ХРИСТИАН-БАПТИСТОВ»;

 - англійською мовою: «RELIGIOUS ORGANIZATION «ODESSA REGIONAL ASSOCIATION OF CHURCHES OF EVANGELICAL CHRISTIANS-BAPTISTS»;

 - скорочене найменування: РО «ОООЦ ЄХБ»;

1.11.  Юридична адреса Об’єднання: вул. Садова, 39, с. Корсунці, Лиманський район, Одеська область, 67583.

2.МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ОБ'ЄДНАННЯ

2.1.    МетоюОб’єднання є задоволення релігійних потреб віруючих сповідувати і поширювати християнську віру, здійснення пастирського служіння та духовної опіки.

Завдання Об'єднання:

2.2.  Сприяти проповіді Євангелії усіма доступними засобами (богослужбові та євангелізаційні зібрання, радіо, телебачення, преса, Інтернет тощо).

2.3.  Сприяти втіленню в життя і діяльність помісних церков віровчення та біблійних принципів.

2.4.  Сприяти єдності та взаєморозумінню між усіма помісними церквами та іншими релігійними організаціями, що входять до складу Об'єднання та ВСЦ ЄХБ, а також збереженню помісних церков у чистоті євангельського вчення.

2.5.   Сприяти утворенню у складі Об'єднання нових помісних церков та їхньому зростанню.

2.6.  Координувати      служіння всіх помісних церков Об’єднання, не втручаючись у їхню внутрішню діяльність, згідно статуту помісної церкви.

2.7.  Сприяти помісним церквам в більш ефективному служінні.

2.8.  Організовувати підготовку служителів для помісних церков.

2.9.  Піклуватися про духовно-моральне відродження українського народу, поширювати та відстоювати християнські моральні цінності, сприяти духовному і моральному відродженню людей.

2.10.Здійснювати справи милосердя та добродійності в інтересах соціально незахищених верств населення, малозабезпечених та інших осіб, які потребують піклування.

3. КЕРІВНІ ОРГАНИ ОБ'ЄДНАННЯ

3.1.   Вищим керівним органом Об'єднання є Конференція представників помісних церков.

3.2.   До виключної компетенції Конференції відносяться:

3.2.1.     Обрання Голови Об'єднання — старшого пресвітера, згідно з поданням Номінаційної комісії. Кандидати на Голову Об’єднання проходять співбесіду з членами Правління ВСЦ ЄХБ.

3.2.2.     Обрання першого заступника і заступників Голови Об’єднання згідно з поданням Номінаційної комісії після погодження з кандидатами на Голову Об’єднання.

3.2.3.    Обрання Ради Об'єднання за поданням чинної Ради та Номінаційної комісії.

3.2.4.    Обрання Ревізійної комісії.

3.2.5.    Прийняття нової редакції Статуту, змін і доповнень до нього.

3.2.6.    Припинення діяльності та реорганізація Об'єднання.

3.2.7.    Призначення ліквідаційної комісії.

3.3.Порядок підготовки та проведення звітно-виборної Конференції:

3.3.1.    Звітно-виборна Конференція скликається один раз у 5 років.

3.3.2.     Норми представництва, місце проведення Конференції визначаються Радою Об'єднання. Час проведення Конференції узгоджується з Радою ВСЦ ЄХБ. Процедура обрання Голови Об'єднання проводиться шляхом таємного голосування.

3.3.3.    Для підготовки кандидатур на звітно-виборну Конференцію за 6 місяців до її проведення обирається Номінаційна комісія у складі не менше п’яти і не більше семи осіб.

3.3.4.    При необхідності, за 6 місяців до звітно-виборної Конференції обирається Статутна комісія Об’єднання.

3.3.5. Позачергова звітно-виборна Конференція може бути скликана за пропозицією не менше 50 відсотків членів Ради Об'єднання або 50 відсотків помісних церков.

3.4.  Духовно-повчальні, робочі та інші конференції скликаються Радою Об'єднання відповідно до потреб.

3.5.  Для втілення у життя ухвал з'їздів ВСЦ ЄХБ та рішень Конференцій, здійснення статутної діяльності Об'єднання та його зовнішнього представництва на Конференції обираються:

3.5.1.     Голова Об'єднання - старший пресвітер (переважно з числа діючих перших пресвітерів церков).

3.5.2.      Заступники Голови Об'єднання (з числа діючих пресвітерів церков).

3.5.3.     Рада Об'єднання (з числа діючих пресвітерів церков і керівників ключових відділів Об’єднання). Необхідна кількість членів Ради Об'єднання визначається Конференцією.

3.6. Голова Об'єднання, його заступники обираються Конференцією не менше 2/3 голосів делегатів. Члени Ради Об'єднання обираються більшістю голосів. Конференція правочинна при участі в роботі 2/3 делегатів Конференції згідно з нормами представництва.

3.7.  Голова Об’єднання входить в Раду ВСЦ ЄХБ, представляючи помісні церкви та релігійні організації Об’єднання.

3.8.  Голова Об'єднання представляє інтереси Об'єднання перед органами влади, іншими організаціями та установами в Україні, а також за її межами. Голова Об'єднання має право підпису в юридичних, фінансових та банківських документах.

3.9.  Голова Об'єднання та його заступники утворюють Правління Об’єднання, що збирається на свої засідання відповідно до потреб. До функцій Правління Об’єднання відносяться:

-   управління поточною діяльністю Об’єднання;

-господарське управління майном та коштами Об’єднання згідно з чинним бюджетом;

-   затвердження штатного розпису Об’єднання;

-проведення співбесід з кандидатами на пресвітерське служіння, які обираються вперше;

-   подання кандидатур на керівників відділів;

-   формування постійно діючих та тимчасових комісій Об’єднання.

3.10.  Голова Об'єднання є Головою Ради Об'єднання. Голова Об'єднання: 

- укладає угоди;

- видає доручення та зобов’язання;

-розпоряджається майном та коштами Об’єднання згідно з чинним бюджетом.

3.11.  У випадку відсутності Голови Об'єднання його функції виконує перший заступник.

3.12.У випадку невідповідності у служінні Голови Об'єднання та його заступників питання продовження їх служіння розглядається Радою Об'єднання під головуванням Голови ВСЦ ЄХБ або його заступників і вирішується на позачерговій Конференції.

3.13.Вся відповідальність за діяльність Об'єднання у період між Конференціями щодо виконання її ухвал покладена на Раду Об'єднання та Правління.

3.14.   Голова Об'єднання щорічно звітує перед Конференцією про свою роботу, роботу Правління та роботу Ради Об'єднання, а у період між Конференціями - перед Радою Об'єднання та Радою ВСЦ ЄХБ.

3.15.    Рада Об'єднання збирається на засідання відповідно до необхідності, але не рідше одного разу у три місяці.

3.16. Голова Об'єднання, його заступники та члени Ради Об'єднання допомагають помісним церквам у проповіді Євангелії, розв'язанні складних питань внутрішньо церковного життя, головують на членських зібраннях помісних церков при обранні та звільненні пресвітерів, а також можуть вести й інші членські зібрання помісних церков.

3.17.Рада Об'єднання розглядає клопотання помісних церков про рукопокладення пресвітерів. Після співбесіди з кандидатами на відповідність до служіння пресвітери помісної церкви, Голова Об'єднання, його заступники або інші члени Ради Об'єднання звершують рукопокладення на служіння.

3.18.     У випадку невідповідності пресвітера служінню і Священному Писанню, питання його служіння за поданням церковної ради розглядається Радою Об'єднання спільно з радою помісної церкви.

3.19.      Рада Об’єднання призначає керівників релігійних організацій, які входять до складу Об’єднання та були утворені ним.

3.20.     Голова Об’єднання, як правило, обирається на один термін з правом подальшого переобрання. При обранні Голови Об’єднання його вік, як правило, не повинен перевищувати 60 років.

3.21.  Зарплата Голови Об’єднання - як правило складає, не менше трьох прожиткових мінімумів.

3.22.Для перевірки діяльності Об'єднання Конференцією обирається Ревізійна комісія у складі трьох осіб з числа пресвітерів церков згідно з рішенням 2/3 голосів делегатів.

4. ДІЯЛЬНІСТЬ ОБ’ЄДНАННЯ

4.1.    Для виконання статутних завдань Об'єднання створює відділи: євангелізаційні, освітній, благодійницький, молодіжний, жіночий, недільних шкіл, видавничий тощо, які діють згідно з Положеннями, затвердженими Радою Об'єднання, і під її керівництвом. Необхідність відділів, їх штат та бюджет визначаються Радою Об'єднання.

4.2.  Об'єднання може створювати та виступати засновником у відповідності до законодавства України різних установ з правом юридичної особи, а також без права юридичної особи, які діють відповідно до власних Статутів або спеціальних Положень:

-  просвітницьких товариств, духовних та загальноосвітніх навчальних закладів, друкарень, видавництв, бібліотек, архівів, аудіо- та відеостудій;

-   місій, релігійних братств;

-   дитячих та молодіжних таборів і клубів;

-  лікарень та інших лікувально-оздоровчих закладів;

-  притулків, інтернатів, реабілітаційних центрів, благодійних їдалень, закладів милосердя та благодійництва;

-   інших установ для духовно-просвітницької та благодійницької діяльності.

4.3.  Об'єднання може видавати та розповсюджувати без отримання прибутку християнські газети, журнали, бюлетені, книги, календарі, інші інформаційні матеріали, створювати християнські радіо- та телепрограми, християнські Інтернет-ресурси, а також засновувати та використовувати засоби масової інформації.

4.4.  Об'єднання може організовувати та проводити конференції, семінари, дитячі та молодіжні табори, клуби тощо.

5.МАЙНО ТА КОШТИ ОБ'ЄДНАННЯ

5.1.  Об'єднання володіє, користується і розпоряджається майном, яке належить йому на праві власності.

5.1.1.  У власності Об'єднання можуть бути будівлі, предмети культу, об'єкти виробничого, соціального і доброчинного призначення, транспорт, кошти та інше майно, необхідне для забезпечення його статутної діяльності. Користування землею здійснюється згідно з чинним законодавством.

5.1.2.  Об'єднання має право власності на майно, придбане або створене ним за рахунок власних коштів, пожертвуване громадянами, організаціями або передане державою, придбане на інших підставах, передбачених законодавством.

5.1.3.  У власності Об'єднання може бути також майно, що знаходиться за межами України.

5.1.4.  Об'єднання має право звертатись за добровільними, фінансовими та іншими пожертвуваннями і одержувати їх.

5.1.5.    Об'єднання має право приймати дарування та заповіти в Україні та за її межами, а також дарувати і продавати належне йому майно.

5.2.  Кошти Об'єднання складаються за рахунок добровільних пожертвувань юридичних та фізичних осіб в Україні і за кордоном.

5.3.  Кошти Об’єднання використовуються виключно для виконання його статутних завдань і Об'єднання не несе матеріальної відповідальності за фінансово-господарську діяльність заснованих ним підприємств і установ.

5.4.  Будівництво культових та інших будівель Об'єднання здійснює в порядку, визначеному чинним законодавством для об’єктів цивільного призначення.

5.5.  Об'єднання має право використовувати для своїх потреб будівлі та майно, що надаються йому на договірних засадах державними, громадськими організаціями або громадянами України та інших країн.

5.6.  Об'єднання має право ввозити, отримувати, розпоряджатися гуманітарною допомогою без одержання прибутку в порядку, встановленому чинним законодавством України.

5.7.  Об’єднання має право здійснювати фінансові та валютні операції для

виконання своїх статутних завдань, що не передбачають отримання прибутку, у

відповідності до діючого законодавства України.

5.8.Кошти Об'єднання використовуються виключно для виконання його статутних завдань, а також на адміністративно - господарські потреби, пов’язані з функціонуванням Об'єднання.

5.9.  Кошти Об'єднання та отримані доходи (прибутки) або їх частини не можуть бути розподілені серед Засновників, або членів такої організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з Об’єднанням осіб.

5.10.  Зі своїх коштів Об'єднання добровільно робить відрахування у бюджет ВСЦ ЄХБ.

5.11.  Бухгалтерський облік та звітність Об'єднання здійснюються у порядку, встановленому діючим українським законодавством.

6. ТРУДОВІ ПРАВОВІДНОСИНИ В ОБ’ЄДНАННІ

6.1. Об'єднання має право приймати на роботу громадян - членів помісних церков, що входять до складу Об'єднання. Умови праці встановлюються відповідно до угоди між Об'єднанням і працівником і визначаються трудовою угодою.

6.2.На громадян, що працюють в Об'єднанні за трудовою угодою, поширюється законодавство про працю, а також вони підлягають соціальному страхуванню та соціальному забезпеченню.

7. ВНЕСЕННЯ ЗМІН І ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ

7.1.Зміни та доповнення до Статуту Об’єднання приймаються Конференцією та затверджуються ВСЦ ЄХБ.

7.2.Прийняті Конференцією зміни та доповнення, викладаються у новій редакції Статуту та реєструються у відповідності до чинного законодавства.

8. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ

8.1.   Ліквідація і реорганізація (злиття, приєднання, поділ, виділення, перетворення) Об'єднання провадиться відповідно до вимог Статуту та чинного законодавства.

8.2.  При реорганізації Об'єднання його права та обов'язки переходять до правонаступників.

8.3.Ліквідація Об'єднання здійснюється: на підставі рішення Конференції за узгодженням із ВСЦ ЄХЬ, або за рішенням суду у випадку, якщо діяльність Об’єднання суперечить Статуту та діючому законодавству.

8.4.Ліквідація Об'єднання може відбутись за рішенням Конференції, якщо в ній брало участь 2/3 членів Об'єднання.

8.5.У випадку прийняття рішення Конференцією про ліквідацію Об’єднання, Конференція призначає ліквідаційну комісію.

8.6.  З моменту призначення ліквідаційної комісії, до неї переходять усі повноваження щодо управління справами Об’єднання.

8.7.  При припиненні діяльності Об'єднання майнові питання вирішуються відповідно до рішень Конференції, та чинного законодавства. Майно, надане в тимчасове користування державними, громадськими або іншими організаціями, а також приватними особами, повертається його попередньому власнику, а власне майно може бути передано помісним церквам як не прибутковим організаціям, ВСЦ ЄХБ, іншим неприбутковим організаціям відповідного виду, або зараховується до доходу державного бюджету.

8.8.При реорганізації і ліквідації Об'єднання працівникам, які звільняються гарантується додержання їх прав та інтересів відповідно до трудового законодавства України.

8.9.Об’єднання вважається ліквідованим з моменту внесення запису про це в єдиний державний реєстр підприємств та організацій України.

ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ СОЮЗ ОБ’ЄДНАНЬ ЄВАНГЕЛЬСЬКИХ ХРИСТИЯН-БАПТИСТІВ

ОДЕСЬКЕ ОБЛАСНЕ ОБ’ЄДНАННЯ ЦЕРКОВ

 

БЕРЕЗІВСЬКА ЦЕРКВА ЄВАНГЕЛЬСЬКИХ ХРИСТИЯН-БАПТИСТІВ «ДІМ МОЛИТВИ ДЛЯ УСІХ НАРОДІВ»

вул. Шевченка, 10, м.Березівка, Одеська область 67300, Україна е-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.  

 

20.11.2018                                                             

 

Старшому пресвітеру Одеського 

Обласного Об’єднання Церков

Димову Олександру Миколайовичу.

 

беріть уділ у потребах святих…(Рим.12:13)

 

К Л О П О Т А Н Н Я

 

Шановний Олександре Миколайовичу, мир Вам!

 

В нашій церкві з грудня 2004 року служить брат Максим Георгійович Буюклі, який переїхав на служіння керівника хору з м. Ізмаїл, Одеської області. У 2006 році він був призначений відповідальним за служіння в церкві ЄХБ в с. Веселинівка, Березівського району.

 

З 2008 року також несе служіння диякона Березівської церкви. З 2011 року зібрав духовий оркестр, який продовжує функціонувати до теперішнього часу.

 

З 2015 року навчається в Одеській Богословській Семінарії на програмі «Пасторське служіння». З 2017 року проводить вивчання Біблії з підлітками та молоддю Березівської церкви. Також він є проповідником в нашій церкві та в церкві с. Веселинівка. 

 

У 2005 році він одружився з сестрою з нашої церкви Житник Оксаною Михайлівною. З тих пір вони мають потребу в своєму власному житлі, яку вже 13 років самотужки вирішити не можуть. На даний час проживають разом з десятирічною донькою  в одній невеличкій кімнаті в квартирі з батьками дружини.

 

Тому ми звертаємось до Вас з проханням підтримати це клопотання перед Всеукраїнським Союзом Церков Євангельських Християн Баптистів та церквами Одеської області, щоб ініціювати збір пожертв (близько 30 000 долларів) на придбання та облаштування власного житла для цього служителя та його родини.

 

Пожертви можна перераховувати на особисту картку «Ощадбанку» № 5167 4901 1547 6385, видану на ім’я Буюклі Максима Георгійовича. Нехай Господь щедро винагородить кожного, хто прийме участь в цьому уділі.

 

З повагою та молитвою про Вас 

пресвітер Березівської церкви ЄХБ

Кузовлєв М.О.

СТАТУТ

(НОВА РЕДАКЦІЯ)

РЕЛІГІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

«РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА ЦЕРКВИ ЄВАНГЕЛЬСЬКИХ ХРИСТИЯН-БАПТИСТІВ

НАЗВА

ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ»

                                                                      

Прийнято рішенням загальних 

зборів релігійної організації 

05. 11. 2017 р.

2017 р.

 

1. Загальні положення

1.1. РЕЛІГІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ «РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА ЦЕРКВИ ЄВАНГЕЛЬСЬКИХ ХРИСТИЯН-БАПТИСТІВ НАЗВАІ» надалі за текстом релігійна громада/ є добровільним об'єднанням віруючих євангельсько-баптистського віровизнання і є неприбутковою організацією, утворена для задоволення релігійних потреб віруючих, спільного сповідання своєї віри та поклоніння Богові, духовного зростання, проповіді Євангелії, служіння милосердям, для благодійної та миротворчої діяльності у світлі Заповідей Ісуса Христа.

1.2. За рішенням загальних Зборів членів, релігійна громада входить до складу РЕЛІГІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «ОДЕСЬКЕ ОБЛАСНЕ ОБ'ЄДНАННЯ ЦЕРКОВ ЄВАНГЕЛЬСЬКИХ ХРИСТИЯН-БАПТИСТІВ» /далі Об'єднання/ добровільно, а воно входить до складу ВСЕУКРАЇНСЬКОГО СОЮЗУ ЦЕРКОВ ЄВАНГЕЛЬСЬКИХ ХРИСТИЯН-БАПТИСТІВ /далі Союз/ на основі Євангельських цінностей і єдності віровчення Союзу. За рішенням загальних Зборів релігійна громада може вийти з Об’єднання.

1.3. Релігійна громада у своїй діяльності керується Святим Письмом - Книгами Старого та Нового Заповітів /канонічними/, а також віровченням євангельських християн-баптистів, Конституцією України, Законом України «Про свободу совісті та релігійні організації» /далі Закон/, іншими законодавчими актами України і цим Статутом.

1.4. Релігійна громада користується усіма правами юридичної особи з дня її державної реєстрації, може мати власний розрахунковий та інші рахунки в установах банку, печатку із своєю назвою і символікою, затвердженою відповідно до чинного законодавства, штамп, бланк, інші необхідні реквізити.

1.5. Для виконання своїх статутних завдань релігійна громада може співпрацювати з іншими релігійними організаціями, державними органами, підприємствами, установами, організаціями та окремими громадянами України, а також з релігійними, громадськими організаціями та окремими громадянами іноземних країн.

1.6. Повна назва релігійної організації : РЕЛІГІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ «РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА ЦЕРКВИ ЄВАНГЕЛЬСЬКИХ ХРИСТИЯН-БАПТИСТІВ НАЗВА»

- скорочена назва релігійної організації: РО «Назва»

1.7. Місцезнаходження релігійної громади /юридична адреса/: 

2. Завдання релігійної громади

2.1. Проповідь Євангелія через проведення Богослужінь і євангелізаційних зібрань, духовних концертів та інших масових заходів.

2.2. Виховання віруючих для досягнення святості, християнського благочестя і виконання доручення Ісуса Христа.

2.3. Навчання дітей та молоді Господніх Заповідей та настанов у недільних школах, молодіжних клубах та групах біблійної освіти.

2.4. Розвиток та зміцнення єдності членів релігійної громади та їх добрих взаємовідносин з іншими релігійними громадами.

2.5. Залучення християн і всіх людей доброї волі до активної участі в практичних справах релігійної громади, а саме: милосерді та благодійній діяльності, як самостійно, так і за допомогою інших організацій, центрів, як українських, так і закордонних.

2.6. Використання преси, радіо, телебачення, інтернету та інших засобів масової інформації для проповіді Євангелія.

2.7. Одержання та надання гуманітарної та іншої допомоги лікарням, навчальним закладам, будинкам престарілих, притулкам для сиріт тощо.

2.8. Розповсюдження літератури релігійного змісту.

2.9. Отримання пожертв із різних джерел для здійснення статутних завдань релігійної громади в Україні і за її межами.

3. Діяльність Релігійної Громади

Для виконання вказаних завдань релігійна громада здійснює таку діяльність:

3.1. Проводить богослужбові, духовно-повчальні, біблійні, молитовні, євангелізаційні зібрання з проповіддю Євангелія, вивченням Біблії, молитвами, різнопланові псалмоспівами із супроводом різних музичних інструментів, декламаціями; здійснює хрещення по вірі, ламання хліба /вечерю Господню/; шлюби, молитви над дітьми, похорони; посвячення служителів релігійної громади, а також звершує інші релігійні обряди згідно з віровченням.

3.1.1. Релігійна громада проводить Богослужіння щонеділі, а також серед тижня в дні, передбачені релігійною громадою, та у дні святкувань: Різдва Христового, Нового року, Хрещення Господнього, Стрітення, Благовіщення, Великодня, Вознесіння, Трійці, Переображення, Свята Жнив та інших свят згідно з віровченням Церкви, включаючи особливі дні молитви і євангелізацій.

3.1.2. Богослужіння, релігійні обряди, церемонії та процесії безперешкодно проводяться релігійною громадою в культових будівлях і на прилеглій території, установах релігійних організацій, на кладовищах, в місцях окремих поховань і крематоріях, квартирах і будинках громадян, а також в установах, організаціях               і на підприємствах за ініціативою їх трудових колективів і згодою адміністрації, та в громадських місцях згідно чинного законодавства.

3.1.3. Богослужіння та релігійні обряди релігійної громади проводяться у лікарнях, госпіталях, сиротинцях, санаторіях, пансіонатах, дитячих будинках, притулках, інтернатах,будинках для престарілих та інвалідів, місцях попереднього ув'язнення і в'язницях та в інших установах на прохання громадян, які там перебувають за згодою адміністрації цих закладів.

3.1.4. Ламання хліба /вечеря Господня/ в релігійній громаді здійснюється кожної першої неділі місяця або в інші дні, встановлені братерською Радою, зборами релігійної громади.

3.2. На Богослужіннях у проповіді, співах, декламаціях та інших видах служіння можуть брати участь члени інших релігійних громад, молодь, а також діти.

3.3. Релігійна громада у встановленому порядку отримує та розподіляє гуманітарну допомогу, здійснює закупівлю продуктів харчування, предметів першої необхідності, медикаментів та лікарських препаратів для подальшої безкоштовної роздачі їх серед малозабезпечених верств населення.

3.4. При релігійній громаді можуть утворюватися товариства, братства, асоціації, інші об'єднання громадян для здійснення добродійництва, вивчення і розповсюдження релігійної літератури та іншої культурно-освітньої діяльності.

3.5. Релігійна громада має право здійснювати добродійну діяльність і милосердя як самостійно, так і через громадські фонди.

3.6. Релігійна громада має право розповсюджувати предмети релігійного призначення, релігійну літературу та інші інформаційні матеріали релігійного змісту.

4. Членство в релігійній громаді; служителі релігійної громади; керівні, духовні та господарські органи релігійної громади

4.1. Вищим органом релігійної громади є загальні Збори членів релігійної громади /далі - Збори/. Збори вважаються дійсними, коли на них присутні не менше 2/3 членів релігійної громади. Рішення Зборів є правочинним, якщо за нього проголосувала більша частина присутніх.

4.1.1. До виключної компетенції Зборів входять:

- прийняття у члени релігійної громади, виключення з членів релігійної громади за поданням братерської Ради релігійної громади;

- обрання та перевибори членів братерської Ради релігійної громади і служителів релігійної громади /Першого пресвітера, пресвітерів, дияконів, благовісників, проповідників,скарбника та керівників служінь;

- вибори та перевибори членів Ревізійної комісії релігійної громади;

- затвердження звітів служителів релігійної громади, братерської Ради релігійної громади, Ревізійної комісії релігійної громади;

- внесення змін і доповнень до статуту релігійної громади;

- прийняття рішень про утворення громадських організацій, благодійних закладів, заснування підприємств;

- припинення діяльності релігійної громади та вирішення майнових питань у разі припинення діяльності релігійної громади;

- розгляд важливих внутрішньо організаційних питань релігійної громади;

- доручення окремих дій братерській Раді релігійної громади.

- затвердження бюджету релігійної громади

4.2. Членом релігійної громади може бути той, хто увірував в Ісуса Христа як у свого особистого Спасителя; хто пережив духовне народження згори, допущений релігійною громадою до хрещення та прийняв хрещення по вірі через повне занурення у воду.

4.3. Кожен член релігійної громади повинен жити християнським життям, брати участь у діяльності релігійної громади, вивченні Біблії, а також, керуючись вченнями Біблії, цим статутом і внутрішніми настановами братерської Ради релігійної громади, служити Господу відповідно до своїх обдарувань. Він може бути, відповідно до свого покликання, обраним на служіння.

4.4. Кожен, хто увірував і має бажання прийняти хрещення по вірі, заявляє про це пресвітеру, проходить відповідне духовне навчання та іспит у релігійній громаді.

4.5. Хрещення здійснюється після прийняття рішення Зборами про допущення новонаверненого до хрещення, воно відбувається у природних чи штучних водоймах або баптистеріях.

4.6. Прийняття у члени релігійної громади прибулих членів із інших релігійних громад проводиться Зборами. Членство в релігійній громаді - добровільне.

4.7. Обрання та переобрання пресвітерів здійснюють Збори за участі Голови Об’єднання або заступників Голови Об’єднання. Воно вважається чинним, якщо за нього проголосувало не менше як 2/3 членів релігійної громади,присутніх на членському зібранні.

4.8. Пресвітером релігійної громади може бути обраний член іншої релігійної громади євангельських християн-баптистів за спільною згодою релігійних громад.

4.9. Той, хто обирається на пресвітерське служіння, проходить випробувальний термін протягом одного року, після співбесіди із ним, яку проводять служителі релігійної громади, з участю членів Ради Об’єднання, і затвердження на Зборах, посвячується на пресвітерське служіння Головою Об’єднання або заступниками Голови Об'єднання, за участю пресвітерів даної релігійної громади, та пресвітерів сусідніх церков ЄХБ.

4.10. Перший пресвітер обирається на Зборах її членами з числа діючих пресвітерів церкви.

4.11. Перший пресвітер один раз на рік звітує перед релігійною громадою, а один раз на п’ять років проходить звітно-виборне зібрання.

4.12. Перший пресвітер та пресвітери можуть бути на утриманні релігійної громади.

4.13.Зарплата першого пресвітера складає не менше середньої зарплати в регіоні.

4.14. Обвинувачення на пресвітера розглядає Комісія, яка складається з членів братерської Ради релігійної громади, Голови Об’єднання і членів братерської Ради Об’єднання.

4.15. При неналежному рівні духовного стану пресвітера релігійна громада має право порушити питання про його звільнення, звернувшись з відповідною заявою до Голови обласного об’єднання Церков.

4.16. Звільнення пресвітера відбувається за власним бажанням, поданням братерської ради, за гріх.Реальне звільнення відбувається через голосування на членському зібранні.

4.17. Пресвітер релігійної громади відповідає за проведення Богослужінь, духовне виховання членів релігійної громади, здійснює разом з іншими служителями релігійні обряди - хрещення, ламання хліба /вечерю Господню/, шлюби, молитви над дітьми та інше, відповідно до їхнього сану.

4.18. Пресвітер релігійної громади або призначений ним служитель проводить членські виховні зібрання, бесіди з дияконами, проповідниками, євангелистами, регентами, молоддю, дітьми, працівниками Недільної школи, відповідальними за благодійну діяльність та служіння милосердя, з іншими членами Церкви.

4.18.1. Пресвітер релігійної громади може надавати шлюб тільки членам церков ЄХБ. Релігійна громада згідно Святого Писання сім’єю визнає союз між одним чоловіком та однією жінкою. Пресвітер має право надати шлюб парі, яка складається з одного чоловіка та однієї жінки.

4.18.2. Пресвітер релігійної громади має право надавати хрещення тільки людям, які пройшли доктринальне навчання ЄХБ та допущенні Зборами.

4.19. Перший пресвітер - духовний керівник релігійної громади і представляє інтереси релігійної громади та окремих віруючих перед органами влади, різними громадськими організаціями, від імені релігійної громади оформляє клопотання, угоди, контракти та інші ділові документи. За дорученням релігійної громади представником цих інтересів може бути інший служитель.  

4.20. Релігійна громада для допомоги пресвітерові релігійної громади на Зборах обирають дияконів, які проходять випробувальний термін не більше одного року. Посвячуються вони за згодою Зборів на урочистому Богослужінні після співбесіди, яку проводять на братерській Раді.

4.21. У духовно-виховній роботі, окрім пресвітерів і дияконів, можуть брати участь благовісники проповідники та інші духовно-авторитетні члени релігійної громади. У своїй діяльності вони керуються відповідними рішеннями Зборів і братерської Ради.

4.22. До cкладу братерської Ради входять брати – рукопокладені служителі релігійної громади, скарбник, Голова Ревізійної комісії і Старший диригент (якщо це брати).

4.23. Засідання братерської Ради дійсні лише за умови, що на них присутня більшість її членів.

4.24. Рішення братерської Ради чинні, якщо за них проголосувала більшість членів братерської Ради, які присутні на засіданні. При рівності голосів приймається те рішення, за яке голосував Голова Ради. Головою Ради є Перший пресвітер релігійної громади.

4.25. До компетенції братерської Ради входить розгляд усіх справ, як духовних, так і матеріальних, а також підготовка питань, які виносяться на розгляд Зборів.

4.26. Керівники служінь затверджуються братерською Радою.

4.27. Для перевірки діяльності релігійної громади Збори обирають Ревізійну комісію у складі 3 /трьох/ членів релігійної громади.

4.28. Ревізія коштів та матеріальних цінностей проводиться Ревізійною комісією релігійної громади не менше одного разу на рік. Результати перевірки доповідаються Ревізійною комісією і затверджуються Зборами.

4.29 . Релігійна громада робить відрахування до каси Об’єднання та Союзу і має право ознайомитись із звітом про діяльність Об’єднання та Союзу.

5. Майновий стан релігійної громади

5.1. Релігійна громада має право звертатися за добровільними фінансовими та іншими пожертвуваннями і отримувати їх.

5.2. Фінансові та майнові пожертвування, як і інші надходження релігійної громади від надання культових послуг та пасивних доходів, не оподатковуються.

5.3. Кошти релігійної громади складаються із добровільних пожертвувань, внесків за заповітами в Україні та за її межами.

5.4. У власності релігійної громади можуть бути: будівлі, предмети релігійного призначення, об'єкти благодійного і соціального призначення, земля, транспорт, житло, кошти та інше майно, набуте релігійною громадою за рахунок добровільних пожертвувань, власних коштів, або передане у власність фізичними та юридичними особами для забезпечення статутної діяльності релігійної громади.

5.5. Релігійна громада має право використовувати для своїх потреб будівлі і майно, що надаються їй на договірних засадах державними, громадськими організаціями або громадянами, а також здійснювати будівництво культових та інших споруд у порядку, встановленому чинним законодавством для об'єктів цивільного призначення.

5.6. Кошти релігійної громади витрачаються на утримання культової будівлі (Молитовного будинку), оплату праці духовних і господарських працівників релігійної громади, на відрахування Об'єднанню та Союзу, для благодійної діяльності та милосердя, на інші потреби, що відповідають статутним завданням релігійної громади, а також на забезпечення житлом служителів релігійної громади та їх сімей.

5.7. Релігійна громада може продавати, дарувати, отримувати за заповітом у власність, давати в користування належне їй майно.

5.8. Розпорядниками коштів релігійної громади є Перший пресвітер і братерська Рада, згідно бюджету затвердженого Зборами.

5.9. У Релігійній громаді є книга обліку членів, касова книга, та інші документи.

5.10. Релігійна громада, як суб'єкт цивільного права, відповідає своїм майном згідно зі своїми зобов'язаннями, і не відповідає за зобов’язання інших організацій чи підприємств /закладів/, що діють при ній, мають власні статути, що зареєстровані у встановленому Законом порядку. А також, Релігійна громада не несе відповідальності за зобов’язаннями окремих її членів.

5.11. Релігійна громада здійснює користування землею у порядку, встановленому «Земельним Кодексом України” та іншими законодавчими актами України.

5.12. Релігійна громада має право у встановленому порядку орендувати в організацій, підприємств і громадян /у тому числі й іноземних/ приміщення, землю, обладнання, інструменти, транспортні засоби та інші об'єкти власності.

5.13. Релігійна громада має право на використання (на правах власності або оренди) складських приміщень для зберігання та розповсюдження гуманітарної допомоги, релігійної літератури та предметів релігійного призначення.

5.14. У власності релігійної громади також може бути майно, що знаходиться за межами України.

5.15. Релігійній організації забороняється розподіляти отримані доходи (прибутки) або їх частини серед засновників (учасників), членів організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.Доходи неприбуткових релігійних організацій використовуються також для здійснення неприбуткової (добродійної) діяльності, передбаченої законом для релігійних організацій, у тому числі надання гуманітарної допомоги, здійснення благодійної діяльності, милосердя.

5.16. Доходи (прибутки) Громади використовуються виключно для фінансування видатків наутримання Громади, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених її Статутом.

6. Благодійна, культурно-освітня та міжнародна діяльність релігійної громади

6.1. При релігійній громаді можуть утворюватися товариства, братства, асоціації, інші об'єднання громадян для здійснення добродійництва, вивчення і розповсюдження релігійної літератури та іншої культурно-освітньої діяльності. Вони можуть мати свої статути, що реєструються в порядку, встановленому для громадських об’єднань. Релігійна громада має право здійснювати добродійну діяльність і милосердя як самостійно, так і через громадські фонди. Вони мажуть мати, при потребі, право юридичної особи.

6.2. Релігійна громада має право на придбання, володіння і використання релігійної літератури, мову якої вибирає сама, та інших предметів і матеріалів релігійного призначення.

6.3. Релігійна громада має право виготовляти, видавати та розповсюджувати християнські газети, журнали, бюлетені, книги, календарі, інші матеріали інформаційного характеру, предмети релігійного призначення та створювати християнські радіо і телепрограми, християнські інтернет ресурси тощо.

6.4. Для виховання віруючих, піднесення їх духовно-морального рівня релігійна громада має право влаштовувати вокально-музичні, театральні та інші гуртки, а також студію звукозапису, відео студію, бібліотеку, читальний зал тощо.

6.5. Релігійна громада може організовувати та проводити конференції, семінари, форуми, молодіжні табори, дитячі табори за згодою батьків відповідно до чинного законодавства, клуби тощо.

6.6. Релігійна громада має право встановлювати, підтримувати міжнародні зв'язки та прямі особисті контакти, в тому числі виїзди за кордон для участі в зборах та релігійних заходах /конгреси, конференції, фестивалі тощо/, скеровувати громадян за кордон для навчання в духовних навчальних закладах та місіонерської діяльності, а також запрошувати іноземних священнослужителів, релігійних проповідників, викладачів та наставників для ведення проповідницької діяльності, виконання релігійних обрядів та викладання у встановленому чинним законодавством порядку.

           7. Права релігійної громади на заснування благодійних установ, засобів масової інформації, навчальних закладів

7.1. Релігійна громада у порядку, визначеному чинним законодавством, має право для виконання своїх статутних завдань засновувати видавничі, поліграфічні, виробничі, реставраційно-будівельні, сільськогосподарські та інші підприємства, а також добродійні заклади /притулки, інтернати, лікарні, реабілітаційні центри, тощо/, які мають право юридичної особи.

7.2. Релігійна громада, у встановленому чинним законодавством порядку, може засновувати та використовувати засоби масової інформації для розповсюдження серед населення відомостей про свою діяльність.

7.3. Релігійна громада має право відповідно до своїх внутрішніх настанов створювати для релігійної освіти дітей і дорослих навчальні заклади, а також проводити навчання в інших формах, використовуючи для цього приміщення, що їй належать або надаються у користування.

7.4. Релігійна громада, згідно чинного законодавства має право засновувати загальноосвітні школи, музичні школи і дитячі садочки з правом юридичної особи.

7.5. Релігійна громада згідно чинного законодавства має право підтримувати утворення патронажних родин дитячих будинків сімейного типу по наданню допомоги дітям сиротам, дітям без батьківської опіки та піклування рідних, кризовим сім’ям.

Надавати допомогу в притулку проведення тренінгів, конференцій семінарів дня навчання патронажних родин та популяризацію важливості родинних форм виховання дітей сиріт.

8. Трудові правовідносини у релігійній громаді

8.1. Релігійна громада має право приймати на роботу громадян. Умови праці встановлюються за угодою між релігійною громадою і працівником і визначаються трудовим договором, який укладається у письмовій формі, реєструється у встановленому порядку. У такому ж порядку реєструються документи, що визначають умови праці служителів релігійної громади.

8.2. На громадян, які працюють у релігійній громаді за трудовим договором, поширюється законодавство про працю на рівні з працівниками державних і громадських підприємств, установ і організацій.

8.3. Працівники релігійної громади підлягають соціальному страхуванню, соціальному забезпеченню відповідно до чинного законодавства України.

8.4. З метою соціального забезпечення та соціального страхування працівників, релігійна громада робить внески до фонду Державного страхування та Пенсійного фонду в розмірах і порядку, які встановлені чинним законодавством України.

8.5. Штатними співробітниками Релігійної громади можуть бути тільки члени Релігійної громади. Розмір заробітної плати встановлюється братерською Радою та затверджується на Зборах.

8.6. При втраті членства релігійної громади, вона не може бути штатним працівником церкви.

            9. Порядок внесення змін і доповнень до статуту релігійної громади

9.1. Зміни і доповнення до статуту Церкви вносяться за рішенням Зборів відповідно до пункту 4.1. цього статуту, затверджуються Головою Об'єднання і реєструються у тому ж порядку, що і цей статут.

10. Порядок припинення діяльності релігійної громади і вирішення майнових та інших питань у разі припинення діяльності релігійної громади

10.1. Діяльність релігійної громади може бути припинена у зв'язку з її реорганізацією /поділом, злиттям, приєднанням/ і ліквідацією.

10.2. Рішення щодо припинення діяльності релігійної громади приймають Збори відповідно до пункту 4.1. цього статуту.

10.3. Для виконання дій, пов'язаних із припиненням діяльності релігійної громади за рішенням Зборів відповідно до пункту 10.1. цього статуту, обирається Ліквідаційна комісія, яка діє згідно з чинним законодавством України.

10.4. У разі припинення діяльності релігійної громади, майнові питання вирішуються відповідно до її статуту та чинного законодавства.

10.5. Після припинення діяльності релігійної громади, майно, надане їй у користування державними, громадськими організаціями або громадянами, повертається його власникові.

10.6. На майно культового призначення, що належить релігійній громаді, не може бути накладене стягнення за претензіями кредиторів.

10.7. Після розрахунків із кредиторами та здійснення інших обов'язкових розрахунків все рухоме і нерухоме майно, кошти та решта цінностей передають Об'єднанню, безпосередньо релігійним громадам як неприбутковим організаціям Євангельських Християн-Баптистів або зараховують до доходу бюджету.

Голова зборів

Секретар зборів                              

Подкатегории