Устав церкви типовой

СТАТУТ

(НОВА РЕДАКЦІЯ)

РЕЛІГІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

«РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА ЦЕРКВИ ЄВАНГЕЛЬСЬКИХ ХРИСТИЯН-БАПТИСТІВ

НАЗВА

ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ»

                                                                      

Прийнято рішенням загальних 

зборів релігійної організації 

05. 11. 2017 р.

2017 р.

 

1. Загальні положення

1.1. РЕЛІГІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ «РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА ЦЕРКВИ ЄВАНГЕЛЬСЬКИХ ХРИСТИЯН-БАПТИСТІВ НАЗВАІ» надалі за текстом релігійна громада/ є добровільним об’єднанням віруючих євангельсько-баптистського віровизнання і є неприбутковою організацією, утворена для задоволення релігійних потреб віруючих, спільного сповідання своєї віри та поклоніння Богові, духовного зростання, проповіді Євангелії, служіння милосердям, для благодійної та миротворчої діяльності у світлі Заповідей Ісуса Христа.

1.2. За рішенням загальних Зборів членів, релігійна громада входить до складу РЕЛІГІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «ОДЕСЬКЕ ОБЛАСНЕ ОБ’ЄДНАННЯ ЦЕРКОВ ЄВАНГЕЛЬСЬКИХ ХРИСТИЯН-БАПТИСТІВ» /далі Об’єднання/ добровільно, а воно входить до складу ВСЕУКРАЇНСЬКОГО СОЮЗУ ЦЕРКОВ ЄВАНГЕЛЬСЬКИХ ХРИСТИЯН-БАПТИСТІВ /далі Союз/ на основі Євангельських цінностей і єдності віровчення Союзу. За рішенням загальних Зборів релігійна громада може вийти з Об’єднання.

1.3. Релігійна громада у своїй діяльності керується Святим Письмом – Книгами Старого та Нового Заповітів /канонічними/, а також віровченням євангельських християн-баптистів, Конституцією України, Законом України «Про свободу совісті та релігійні організації» /далі Закон/, іншими законодавчими актами України і цим Статутом.

1.4. Релігійна громада користується усіма правами юридичної особи з дня її державної реєстрації, може мати власний розрахунковий та інші рахунки в установах банку, печатку із своєю назвою і символікою, затвердженою відповідно до чинного законодавства, штамп, бланк, інші необхідні реквізити.

1.5. Для виконання своїх статутних завдань релігійна громада може співпрацювати з іншими релігійними організаціями, державними органами, підприємствами, установами, організаціями та окремими громадянами України, а також з релігійними, громадськими організаціями та окремими громадянами іноземних країн.

1.6. Повна назва релігійної організації : РЕЛІГІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ «РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА ЦЕРКВИ ЄВАНГЕЛЬСЬКИХ ХРИСТИЯН-БАПТИСТІВ НАЗВА»

– скорочена назва релігійної організації: РО «Назва»

1.7. Місцезнаходження релігійної громади /юридична адреса/: 

2. Завдання релігійної громади

2.1. Проповідь Євангелія через проведення Богослужінь і євангелізаційних зібрань, духовних концертів та інших масових заходів.

2.2. Виховання віруючих для досягнення святості, християнського благочестя і виконання доручення Ісуса Христа.

2.3. Навчання дітей та молоді Господніх Заповідей та настанов у недільних школах, молодіжних клубах та групах біблійної освіти.

2.4. Розвиток та зміцнення єдності членів релігійної громади та їх добрих взаємовідносин з іншими релігійними громадами.

2.5. Залучення християн і всіх людей доброї волі до активної участі в практичних справах релігійної громади, а саме: милосерді та благодійній діяльності, як самостійно, так і за допомогою інших організацій, центрів, як українських, так і закордонних.

2.6. Використання преси, радіо, телебачення, інтернету та інших засобів масової інформації для проповіді Євангелія.

2.7. Одержання та надання гуманітарної та іншої допомоги лікарням, навчальним закладам, будинкам престарілих, притулкам для сиріт тощо.

2.8. Розповсюдження літератури релігійного змісту.

2.9. Отримання пожертв із різних джерел для здійснення статутних завдань релігійної громади в Україні і за її межами.

3. Діяльність Релігійної Громади

Для виконання вказаних завдань релігійна громада здійснює таку діяльність:

3.1. Проводить богослужбові, духовно-повчальні, біблійні, молитовні, євангелізаційні зібрання з проповіддю Євангелія, вивченням Біблії, молитвами, різнопланові псалмоспівами із супроводом різних музичних інструментів, декламаціями; здійснює хрещення по вірі, ламання хліба /вечерю Господню/; шлюби, молитви над дітьми, похорони; посвячення служителів релігійної громади, а також звершує інші релігійні обряди згідно з віровченням.

3.1.1. Релігійна громада проводить Богослужіння щонеділі, а також серед тижня в дні, передбачені релігійною громадою, та у дні святкувань: Різдва Христового, Нового року, Хрещення Господнього, Стрітення, Благовіщення, Великодня, Вознесіння, Трійці, Переображення, Свята Жнив та інших свят згідно з віровченням Церкви, включаючи особливі дні молитви і євангелізацій.

3.1.2. Богослужіння, релігійні обряди, церемонії та процесії безперешкодно проводяться релігійною громадою в культових будівлях і на прилеглій території, установах релігійних організацій, на кладовищах, в місцях окремих поховань і крематоріях, квартирах і будинках громадян, а також в установах, організаціях               і на підприємствах за ініціативою їх трудових колективів і згодою адміністрації, та в громадських місцях згідно чинного законодавства.

3.1.3. Богослужіння та релігійні обряди релігійної громади проводяться у лікарнях, госпіталях, сиротинцях, санаторіях, пансіонатах, дитячих будинках, притулках, інтернатах,будинках для престарілих та інвалідів, місцях попереднього ув’язнення і в’язницях та в інших установах на прохання громадян, які там перебувають за згодою адміністрації цих закладів.

3.1.4. Ламання хліба /вечеря Господня/ в релігійній громаді здійснюється кожної першої неділі місяця або в інші дні, встановлені братерською Радою, зборами релігійної громади.

3.2. На Богослужіннях у проповіді, співах, декламаціях та інших видах служіння можуть брати участь члени інших релігійних громад, молодь, а також діти.

3.3. Релігійна громада у встановленому порядку отримує та розподіляє гуманітарну допомогу, здійснює закупівлю продуктів харчування, предметів першої необхідності, медикаментів та лікарських препаратів для подальшої безкоштовної роздачі їх серед малозабезпечених верств населення.

3.4. При релігійній громаді можуть утворюватися товариства, братства, асоціації, інші об’єднання громадян для здійснення добродійництва, вивчення і розповсюдження релігійної літератури та іншої культурно-освітньої діяльності.

3.5. Релігійна громада має право здійснювати добродійну діяльність і милосердя як самостійно, так і через громадські фонди.

3.6. Релігійна громада має право розповсюджувати предмети релігійного призначення, релігійну літературу та інші інформаційні матеріали релігійного змісту.

4. Членство в релігійній громаді; служителі релігійної громади; керівні, духовні та господарські органи релігійної громади

4.1. Вищим органом релігійної громади є загальні Збори членів релігійної громади /далі – Збори/. Збори вважаються дійсними, коли на них присутні не менше 2/3 членів релігійної громади. Рішення Зборів є правочинним, якщо за нього проголосувала більша частина присутніх.

4.1.1. До виключної компетенції Зборів входять:

– прийняття у члени релігійної громади, виключення з членів релігійної громади за поданням братерської Ради релігійної громади;

– обрання та перевибори членів братерської Ради релігійної громади і служителів релігійної громади /Першого пресвітера, пресвітерів, дияконів, благовісників, проповідників,скарбника та керівників служінь;

– вибори та перевибори членів Ревізійної комісії релігійної громади;

– затвердження звітів служителів релігійної громади, братерської Ради релігійної громади, Ревізійної комісії релігійної громади;

– внесення змін і доповнень до статуту релігійної громади;

– прийняття рішень про утворення громадських організацій, благодійних закладів, заснування підприємств;

– припинення діяльності релігійної громади та вирішення майнових питань у разі припинення діяльності релігійної громади;

– розгляд важливих внутрішньо організаційних питань релігійної громади;

– доручення окремих дій братерській Раді релігійної громади.

– затвердження бюджету релігійної громади

4.2. Членом релігійної громади може бути той, хто увірував в Ісуса Христа як у свого особистого Спасителя; хто пережив духовне народження згори, допущений релігійною громадою до хрещення та прийняв хрещення по вірі через повне занурення у воду.

4.3. Кожен член релігійної громади повинен жити християнським життям, брати участь у діяльності релігійної громади, вивченні Біблії, а також, керуючись вченнями Біблії, цим статутом і внутрішніми настановами братерської Ради релігійної громади, служити Господу відповідно до своїх обдарувань. Він може бути, відповідно до свого покликання, обраним на служіння.

4.4. Кожен, хто увірував і має бажання прийняти хрещення по вірі, заявляє про це пресвітеру, проходить відповідне духовне навчання та іспит у релігійній громаді.

4.5. Хрещення здійснюється після прийняття рішення Зборами про допущення новонаверненого до хрещення, воно відбувається у природних чи штучних водоймах або баптистеріях.

4.6. Прийняття у члени релігійної громади прибулих членів із інших релігійних громад проводиться Зборами. Членство в релігійній громаді – добровільне.

4.7. Обрання та переобрання пресвітерів здійснюють Збори за участі Голови Об’єднання або заступників Голови Об’єднання. Воно вважається чинним, якщо за нього проголосувало не менше як 2/3 членів релігійної громади,присутніх на членському зібранні.

4.8. Пресвітером релігійної громади може бути обраний член іншої релігійної громади євангельських християн-баптистів за спільною згодою релігійних громад.

4.9. Той, хто обирається на пресвітерське служіння, проходить випробувальний термін протягом одного року, після співбесіди із ним, яку проводять служителі релігійної громади, з участю членів Ради Об’єднання, і затвердження на Зборах, посвячується на пресвітерське служіння Головою Об’єднання або заступниками Голови Об’єднання, за участю пресвітерів даної релігійної громади, та пресвітерів сусідніх церков ЄХБ.

4.10. Перший пресвітер обирається на Зборах її членами з числа діючих пресвітерів церкви.

4.11. Перший пресвітер один раз на рік звітує перед релігійною громадою, а один раз на п’ять років проходить звітно-виборне зібрання.

4.12. Перший пресвітер та пресвітери можуть бути на утриманні релігійної громади.

4.13.Зарплата першого пресвітера складає не менше середньої зарплати в регіоні.

4.14. Обвинувачення на пресвітера розглядає Комісія, яка складається з членів братерської Ради релігійної громади, Голови Об’єднання і членів братерської Ради Об’єднання.

4.15. При неналежному рівні духовного стану пресвітера релігійна громада має право порушити питання про його звільнення, звернувшись з відповідною заявою до Голови обласного об’єднання Церков.

4.16. Звільнення пресвітера відбувається за власним бажанням, поданням братерської ради, за гріх.Реальне звільнення відбувається через голосування на членському зібранні.

4.17. Пресвітер релігійної громади відповідає за проведення Богослужінь, духовне виховання членів релігійної громади, здійснює разом з іншими служителями релігійні обряди – хрещення, ламання хліба /вечерю Господню/, шлюби, молитви над дітьми та інше, відповідно до їхнього сану.

4.18. Пресвітер релігійної громади або призначений ним служитель проводить членські виховні зібрання, бесіди з дияконами, проповідниками, євангелистами, регентами, молоддю, дітьми, працівниками Недільної школи, відповідальними за благодійну діяльність та служіння милосердя, з іншими членами Церкви.

4.18.1. Пресвітер релігійної громади може надавати шлюб тільки членам церков ЄХБ. Релігійна громада згідно Святого Писання сім’єю визнає союз між одним чоловіком та однією жінкою. Пресвітер має право надати шлюб парі, яка складається з одного чоловіка та однієї жінки.

4.18.2. Пресвітер релігійної громади має право надавати хрещення тільки людям, які пройшли доктринальне навчання ЄХБ та допущенні Зборами.

4.19. Перший пресвітер – духовний керівник релігійної громади і представляє інтереси релігійної громади та окремих віруючих перед органами влади, різними громадськими організаціями, від імені релігійної громади оформляє клопотання, угоди, контракти та інші ділові документи. За дорученням релігійної громади представником цих інтересів може бути інший служитель.  

4.20. Релігійна громада для допомоги пресвітерові релігійної громади на Зборах обирають дияконів, які проходять випробувальний термін не більше одного року. Посвячуються вони за згодою Зборів на урочистому Богослужінні після співбесіди, яку проводять на братерській Раді.

4.21. У духовно-виховній роботі, окрім пресвітерів і дияконів, можуть брати участь благовісники проповідники та інші духовно-авторитетні члени релігійної громади. У своїй діяльності вони керуються відповідними рішеннями Зборів і братерської Ради.

4.22. До cкладу братерської Ради входять брати – рукопокладені служителі релігійної громади, скарбник, Голова Ревізійної комісії і Старший диригент (якщо це брати).

4.23. Засідання братерської Ради дійсні лише за умови, що на них присутня більшість її членів.

4.24. Рішення братерської Ради чинні, якщо за них проголосувала більшість членів братерської Ради, які присутні на засіданні. При рівності голосів приймається те рішення, за яке голосував Голова Ради. Головою Ради є Перший пресвітер релігійної громади.

4.25. До компетенції братерської Ради входить розгляд усіх справ, як духовних, так і матеріальних, а також підготовка питань, які виносяться на розгляд Зборів.

4.26. Керівники служінь затверджуються братерською Радою.

4.27. Для перевірки діяльності релігійної громади Збори обирають Ревізійну комісію у складі 3 /трьох/ членів релігійної громади.

4.28. Ревізія коштів та матеріальних цінностей проводиться Ревізійною комісією релігійної громади не менше одного разу на рік. Результати перевірки доповідаються Ревізійною комісією і затверджуються Зборами.

4.29 . Релігійна громада робить відрахування до каси Об’єднання та Союзу і має право ознайомитись із звітом про діяльність Об’єднання та Союзу.

5. Майновий стан релігійної громади

5.1. Релігійна громада має право звертатися за добровільними фінансовими та іншими пожертвуваннями і отримувати їх.

5.2. Фінансові та майнові пожертвування, як і інші надходження релігійної громади від надання культових послуг та пасивних доходів, не оподатковуються.

5.3. Кошти релігійної громади складаються із добровільних пожертвувань, внесків за заповітами в Україні та за її межами.

5.4. У власності релігійної громади можуть бути: будівлі, предмети релігійного призначення, об’єкти благодійного і соціального призначення, земля, транспорт, житло, кошти та інше майно, набуте релігійною громадою за рахунок добровільних пожертвувань, власних коштів, або передане у власність фізичними та юридичними особами для забезпечення статутної діяльності релігійної громади.

5.5. Релігійна громада має право використовувати для своїх потреб будівлі і майно, що надаються їй на договірних засадах державними, громадськими організаціями або громадянами, а також здійснювати будівництво культових та інших споруд у порядку, встановленому чинним законодавством для об’єктів цивільного призначення.

5.6. Кошти релігійної громади витрачаються на утримання культової будівлі (Молитовного будинку), оплату праці духовних і господарських працівників релігійної громади, на відрахування Об’єднанню та Союзу, для благодійної діяльності та милосердя, на інші потреби, що відповідають статутним завданням релігійної громади, а також на забезпечення житлом служителів релігійної громади та їх сімей.

5.7. Релігійна громада може продавати, дарувати, отримувати за заповітом у власність, давати в користування належне їй майно.

5.8. Розпорядниками коштів релігійної громади є Перший пресвітер і братерська Рада, згідно бюджету затвердженого Зборами.

5.9. У Релігійній громаді є книга обліку членів, касова книга, та інші документи.

5.10. Релігійна громада, як суб’єкт цивільного права, відповідає своїм майном згідно зі своїми зобов’язаннями, і не відповідає за зобов’язання інших організацій чи підприємств /закладів/, що діють при ній, мають власні статути, що зареєстровані у встановленому Законом порядку. А також, Релігійна громада не несе відповідальності за зобов’язаннями окремих її членів.

5.11. Релігійна громада здійснює користування землею у порядку, встановленому «Земельним Кодексом України” та іншими законодавчими актами України.

5.12. Релігійна громада має право у встановленому порядку орендувати в організацій, підприємств і громадян /у тому числі й іноземних/ приміщення, землю, обладнання, інструменти, транспортні засоби та інші об’єкти власності.

5.13. Релігійна громада має право на використання (на правах власності або оренди) складських приміщень для зберігання та розповсюдження гуманітарної допомоги, релігійної літератури та предметів релігійного призначення.

5.14. У власності релігійної громади також може бути майно, що знаходиться за межами України.

5.15. Релігійній організації забороняється розподіляти отримані доходи (прибутки) або їх частини серед засновників (учасників), членів організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.Доходи неприбуткових релігійних організацій використовуються також для здійснення неприбуткової (добродійної) діяльності, передбаченої законом для релігійних організацій, у тому числі надання гуманітарної допомоги, здійснення благодійної діяльності, милосердя.

5.16. Доходи (прибутки) Громади використовуються виключно для фінансування видатків наутримання Громади, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених її Статутом.

6. Благодійна, культурно-освітня та міжнародна діяльність релігійної громади

6.1. При релігійній громаді можуть утворюватися товариства, братства, асоціації, інші об’єднання громадян для здійснення добродійництва, вивчення і розповсюдження релігійної літератури та іншої культурно-освітньої діяльності. Вони можуть мати свої статути, що реєструються в порядку, встановленому для громадських об’єднань. Релігійна громада має право здійснювати добродійну діяльність і милосердя як самостійно, так і через громадські фонди. Вони мажуть мати, при потребі, право юридичної особи.

6.2. Релігійна громада має право на придбання, володіння і використання релігійної літератури, мову якої вибирає сама, та інших предметів і матеріалів релігійного призначення.

6.3. Релігійна громада має право виготовляти, видавати та розповсюджувати християнські газети, журнали, бюлетені, книги, календарі, інші матеріали інформаційного характеру, предмети релігійного призначення та створювати християнські радіо і телепрограми, християнські інтернет ресурси тощо.

6.4. Для виховання віруючих, піднесення їх духовно-морального рівня релігійна громада має право влаштовувати вокально-музичні, театральні та інші гуртки, а також студію звукозапису, відео студію, бібліотеку, читальний зал тощо.

6.5. Релігійна громада може організовувати та проводити конференції, семінари, форуми, молодіжні табори, дитячі табори за згодою батьків відповідно до чинного законодавства, клуби тощо.

6.6. Релігійна громада має право встановлювати, підтримувати міжнародні зв’язки та прямі особисті контакти, в тому числі виїзди за кордон для участі в зборах та релігійних заходах /конгреси, конференції, фестивалі тощо/, скеровувати громадян за кордон для навчання в духовних навчальних закладах та місіонерської діяльності, а також запрошувати іноземних священнослужителів, релігійних проповідників, викладачів та наставників для ведення проповідницької діяльності, виконання релігійних обрядів та викладання у встановленому чинним законодавством порядку.

           7. Права релігійної громади на заснування благодійних установ, засобів масової інформації, навчальних закладів

7.1. Релігійна громада у порядку, визначеному чинним законодавством, має право для виконання своїх статутних завдань засновувати видавничі, поліграфічні, виробничі, реставраційно-будівельні, сільськогосподарські та інші підприємства, а також добродійні заклади /притулки, інтернати, лікарні, реабілітаційні центри, тощо/, які мають право юридичної особи.

7.2. Релігійна громада, у встановленому чинним законодавством порядку, може засновувати та використовувати засоби масової інформації для розповсюдження серед населення відомостей про свою діяльність.

7.3. Релігійна громада має право відповідно до своїх внутрішніх настанов створювати для релігійної освіти дітей і дорослих навчальні заклади, а також проводити навчання в інших формах, використовуючи для цього приміщення, що їй належать або надаються у користування.

7.4. Релігійна громада, згідно чинного законодавства має право засновувати загальноосвітні школи, музичні школи і дитячі садочки з правом юридичної особи.

7.5. Релігійна громада згідно чинного законодавства має право підтримувати утворення патронажних родин дитячих будинків сімейного типу по наданню допомоги дітям сиротам, дітям без батьківської опіки та піклування рідних, кризовим сім’ям.

Надавати допомогу в притулку проведення тренінгів, конференцій семінарів дня навчання патронажних родин та популяризацію важливості родинних форм виховання дітей сиріт.

8. Трудові правовідносини у релігійній громаді

8.1. Релігійна громада має право приймати на роботу громадян. Умови праці встановлюються за угодою між релігійною громадою і працівником і визначаються трудовим договором, який укладається у письмовій формі, реєструється у встановленому порядку. У такому ж порядку реєструються документи, що визначають умови праці служителів релігійної громади.

8.2. На громадян, які працюють у релігійній громаді за трудовим договором, поширюється законодавство про працю на рівні з працівниками державних і громадських підприємств, установ і організацій.

8.3. Працівники релігійної громади підлягають соціальному страхуванню, соціальному забезпеченню відповідно до чинного законодавства України.

8.4. З метою соціального забезпечення та соціального страхування працівників, релігійна громада робить внески до фонду Державного страхування та Пенсійного фонду в розмірах і порядку, які встановлені чинним законодавством України.

8.5. Штатними співробітниками Релігійної громади можуть бути тільки члени Релігійної громади. Розмір заробітної плати встановлюється братерською Радою та затверджується на Зборах.

8.6. При втраті членства релігійної громади, вона не може бути штатним працівником церкви.

            9. Порядок внесення змін і доповнень до статуту релігійної громади

9.1. Зміни і доповнення до статуту Церкви вносяться за рішенням Зборів відповідно до пункту 4.1. цього статуту, затверджуються Головою Об’єднання і реєструються у тому ж порядку, що і цей статут.

10. Порядок припинення діяльності релігійної громади і вирішення майнових та інших питань у разі припинення діяльності релігійної громади

10.1. Діяльність релігійної громади може бути припинена у зв’язку з її реорганізацією /поділом, злиттям, приєднанням/ і ліквідацією.

10.2. Рішення щодо припинення діяльності релігійної громади приймають Збори відповідно до пункту 4.1. цього статуту.

10.3. Для виконання дій, пов’язаних із припиненням діяльності релігійної громади за рішенням Зборів відповідно до пункту 10.1. цього статуту, обирається Ліквідаційна комісія, яка діє згідно з чинним законодавством України.

10.4. У разі припинення діяльності релігійної громади, майнові питання вирішуються відповідно до її статуту та чинного законодавства.

10.5. Після припинення діяльності релігійної громади, майно, надане їй у користування державними, громадськими організаціями або громадянами, повертається його власникові.

10.6. На майно культового призначення, що належить релігійній громаді, не може бути накладене стягнення за претензіями кредиторів.

10.7. Після розрахунків із кредиторами та здійснення інших обов’язкових розрахунків все рухоме і нерухоме майно, кошти та решта цінностей передають Об’єднанню, безпосередньо релігійним громадам як неприбутковим організаціям Євангельських Християн-Баптистів або зараховують до доходу бюджету.

Голова зборів

Секретар зборів                              

Підтримуйте служіння пожертвами. "Бо коли є охота, то приємна вона згідно з тим, що хто має, а не з тим, чого хто не має" (2 Кор 8:12).

https://odessabaptist.info/wp-content/uploads/2022/04/logo-ecb-white-100-1.png
© 2022 Одеське Обласне Об'єднання Церков ЄХБ
Контакти
ул. Садовая, 39 пос. Корсунцы Коминтерновский р-н Одесская обл. Украина
То доповніть радість мою: щоб думали ви одне й те, щоб мали ту саму любов, одну згоду й один розум! (Флп. 2:2)
Тож ідіть, і навчіть всі народи, христячи їх в Ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа, навчаючи їх зберігати все те, що Я вам заповів. І ото, Я перебуватиму з вами повсякденно аж до кінця віку! Амінь